Regulamin serwisu

Pobierz Regulamin Trening├│w Personalnych

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona https://warsaw-trainer.pl/ dzia┼éa na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin okre┼Ťla rodzaje i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů przez Stron─Ö https://warsaw-trainer.pl/, zasady ┼Ťwiadczenia tych us┼éug, warunki zawierania i rozwi─ůzywania um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e tryb post─Öpowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin okre┼Ťla rodzaje i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů przez Stron─Ö https://warsaw-trainer.pl/, zasady ┼Ťwiadczenia tych us┼éug, warunki zawierania i rozwi─ůzywania um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e tryb post─Öpowania reklamacyjnego.
  4. Ka┼╝dy Us┼éugobiorca z chwil─ů podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do korzystania z Us┼éug Elektronicznych Strony https://warsaw-trainer.pl/, zobowi─ůzany jest do przestrzegania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dost─Öpny na Stronie https://warsaw-trainer.pl/ umo┼╝liwiaj─ůcy Us┼éugobiorcy bezpo┼Ťredni kontakt z Us┼éugodawc─ů.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. US┼üUGODAWCA –┬áKonrad Kalinowski┬áwykonuj─ůcy/a dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů┬áKonrad Kalinowski, adres siedziby: ul. Raginisa 4/17, 18-300 Zambr├│w, adres do dor─Öcze┼ä: ul. Raginisa 4/17, 18-300 Zambr├│w, NIP: 7231620108, REGON: 380880920, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:┬ákonrad@warsaw-trainer.pl, tel. +48 531 910 303.
  4. US┼üUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů korzystaj─ůca z Us┼éugi Elektronicznej.
  5. US┼üUGA ELEKTRONICZNA – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Us┼éugodawca umo┼╝liwia za po┼Ťrednictwem Strony korzystanie z Us┼éug Elektronicznych takich jak:
   1. Korzystanie z formularza kontaktowego,
   2. ┼Üwiadczenie us┼éug elektronicznych na rzecz us┼éugobiorc├│w odbywa si─Ö na warunkach okre┼Ťlonych w regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. ┼Üwiadczenie Us┼éug Elektronicznych okre┼Ťlonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us┼éugodawc─Ö jest nieodp┼éatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu wys┼éania wiadomo┼Ťci za po┼Ťrednictwem formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů wys┼éania wiadomo┼Ťci albo zaprzestania jej wysy┼éania przez Us┼éugobiorc─Ö.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dost─Öpem do Internetu,
   2. dost─Öp do poczty elektronicznej,
   3. przegl─ůdarka internetowa,
   4. w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do korzystania ze Strony w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich.
  5. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POST─śPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych przez Us┼éugodawc─Ö:
   1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych za po┼Ťrednictwem Strony Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres:┬ákonrad@warsaw-trainer.pl
   2. W powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail, nale┼╝y poda─ç jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u┼éatwi─ů i przyspiesz─ů rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie tre┼Ťci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://warsaw-trainer.pl/ korzystaj─ů z ochrony prawno autorskiej i s─ů w┼éasno┼Ťci─ů https://warsaw-trainer.pl/ Us┼éugobiorca ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů Us┼éugodawcy, b─Öd─ůc─ů nast─Öpstwem u┼╝ycia jakiejkolwiek zawarto┼Ťci strony https://warsaw-trainer.pl/, bez zgody Us┼éugodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra┼║nej pisemnej zgody Us┼éugodawcy, kt├│regokolwiek z element├│w sk┼éadaj─ůcych si─Ö na tre┼Ť─ç oraz zawarto┼Ť─ç strony https://warsaw-trainer.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przys┼éuguj─ůcego Us┼éugodawcy i skutkuje odpowiedzialno┼Ťci─ů cywilnoprawn─ů oraz karn─ů.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za po┼Ťrednictwem Strony zawierane s─ů zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodno┼Ťci jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci Regulaminu z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj─ů w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.
Regulamin | Polityka prywatno┼Ťci